Kontakta klubben

Under våra aktiviteter, t ex tisdagskvällar, kan vi nås på telefon eller klubbfrekvensen 145,475 MHz FM under förutsättning att radioschacket är bemannat. Säkrast är annars att skicka ett epostbrev till vår email-adress alternativt att kontakta någon i styrelsen.

Kontakta styrelsen


Ordförande

Per Rickander, SMØSYP, sm0syp(a)rickander.se


Kassör

Wittich von Zedtwitz-Liebenstein, SAØBFW, wittich(a)argon.se


Sekreterare

Henry Mossberg, SMØJSG, sm0jsg(a)gmail.com


Ledamot

Bengt-Åke Eriksson, SAØAGA, sa0aga(a)ssa.se


Suppleant

Kenneth Lövgren, SMØEEV, kenneth_lovgren(a)telia.com


Materialansvarig

Björn Lengquist, SMØDMZ, sm0dmz(a)outlook.com


byt ut "(a)" ovan mot ett snabel-a för korrekt adress