Botkyrka Radio Amatörer ("BRA") är en kryddstark 30 år gammal förening. Klubben bildades den 18 januari 1974 med namnet Botkyrka Sändaramatörer. Därefter har namnet har skiftat under åren bl a beroende på kommunändringar och lokalbyten men signalen har alltid varit densamma, SKØHB. Det var tre entusiaster som startade klubben varav SM7CBY/Kurt nog kan sägas ha varit primus motor. Till sin hjälp hade han SM5AJV/Ingemar och SM2GGF/Evald. Samtliga valdes till hedersmedlemmar under årsmötet 1978. Tyvärr är Evald Silent Key sedan hösten –98.


Lasse SMØCXM i shacket på Vilhelmsdalsvägen
Klubben, som under många år disponerade en stuga på Vilhelmdalsvägen i Rönninge, skänktes redan första året en byggkran som blev klubbens 42 meter höga antennmast. Överst tronade bl a en TH6DXX, vilket tillsammans med över tiden olika tranceivrar och slutsteg garanterade utmärkta radioförhållanden. Även utrustning för 2 m och 70 cm fanns i stugan och masten. Tyvärr har detta vid några tillfällen uppmärksammats av mindre nogräknade personer som länsat stugan gång på gång. Men vi har alltid lyckats komma igen.
Klubbens meste ordförande har varit SMØCXM/Lasse med 9 år (SK). Övriga har varit CPD/Uno, HMP/Bo, MAN/Per, REL/Karl, GYX/Uwe, SYP/Per, WKA/Teemu 
och nuvarande BYD/Hasse. Men dessa har naturligtvis haft god hjälp av alla medlemmar som bidragit till att klubben är vad den är idag.

Medlemsantalet har varierat men nästan alltid hållit sig runt 40-50 personer. Redan första året startades en kurs i radioteknik för T-certifikat och strax därpå en annan i telegrafi. Dagens klubb har samma kursutbud! Vi var bla först i landet att hålla en intensivkurs i teknik för CEPT 2 och har utbildat många i telegrafi (bl a 9K2MU, Murtada i Kuwait) under de flertalet telegrafikurser som genomförts.

Klubben har också deltagit i flertalet KV-tester med stor framgång och satt SKØHB på världskartan. Speciellt i SSA:s månadstest har klubben nått stora framgångar. Klubben har haft ett gott samarbete med scoutkåren Peter Momma under årens JOTA-aktiviteter, då bla. signalerna SKØXAH och SCØUT luftats. Under 1994 tvingades klubben flytta till Skyttbrinks skola i Botkyrka kommun på grund av väsentligt ökade kostnader i Rönninge. När sedan skolan skulle tas i bruk igen gick nästa flytt (1996) till en lokal på f d F18 i Tullinge.

Första året var medlemsavgiften 10 kr. Den steg sedan till 40 kr för vuxna och 15 för juniorer år 1976. Fr o m att vi flyttade till Skyttbrinks skola fick vi en årshyra och blev tvingade höja avgiften rejält och nu är den 250 kr för seniorer och 125 för juniorer. Sedan 1996 har vi dock inte behövt höja ytterligare vilket är ett bevis på klubbens ordnade ekonomi.