_____________________________________________________________________

Årsavgift i SK0HB är 250:00 och vårt plusgirokonto är: 58 43 59 – 4.
TACK på förhand!


/För SK0HB 161 och MÅ VÄL! Hasse/BYD
_____________________________________________________________________

Här, enligt kartan nedanför, befinner sig SK0HB.
Adressen är c/o

Eklundshovsvägen 22
146 38 Tullinge

...Väl mött igen!

SK0HB
gm Hassse SM0BYD
ordf. & sekr.

_____________________________________________________________________
SK0HB

Klubbmöte, varje helgfri tisdag,
med början kl. 18.00 SNT.


Vanligtvis är Hasse BYD på plats mellan kl 15 och 16SNT. Vid frågor, slå en signal till mobilen.
________________________________________________________________________________________

Det finns många olika dokumentärfilmer på lager, för någon kommande tisdag...

MEN.......som vanligt samt, som väntat, ingen respons...
________________________________________________________________________________________
O B S!

Klubben är i behov av en liten kyl/frys så, ifall du har något tips, v.v. dela med dig, så löser vi nog även den saken.
Tack!
Som alltid 73/88
för SK0HB gm Hasse BYD

________________________________________________________________________________________

Göran YHL har funderingar kring en loppis på Eklundshovsvägen 22.
Diskussion kring detta emotses.
Inget problem gällande utrymme för en dylik aktivitet.
________________________________________________________________________________________

Kamrat Perra PAG, har vid något svagt tillfälle, lovat att sms ge oss en djupare inblick i det fantastiska ögat.
Sannolikt inslag en tisdag eller gärna flera, under vårsäsongen.
Vi bugar och tackar på förhand, Perra! //73/88
gm Hasse BYD
________________________________________________________________________________________

2018:

20/2:
Från Bengt-Åke AGA kommer denna kväll följande utlovade:
"Jag har gjort verklighet av löftet - nu blir det KRACK med Meltdown & Spectre i Tullinge."

TACK på förhand, Bengt-Åke! /Hasse BYD
___________________________________________

27/2: SK0HB håller årsmöte.
Under §10: Föreslagen ny, 3:e, ledamot i SK0HB;s styrelse: Bengt-Åke Eriksson SA0AGA, som tackat ja. /BYD


Du kallas fr.o.m. år 2018, till årsmötet, endast på följande sätt,
samt gm en personlig påminnelse, per e-post.
Vid årsmötet finns kopior på kallelse samt dagordning att tillgå.

SK0HB Botkyrka Radio Amatörer
Du är härmed kallad till SK0HB:s Årsmöte 2018.

Datum: 27 februari 2018 . Tid: kl 19:00
Plats: Konferensrummet, c/o biograf sländan, Eklundshovsvägen 22,
146 38 Tullinge.

Medlemsavgiften för 2018 är 250:00 och insätts på SK0HB:s plusgiro: 58 43 59-4.
Tack ifall du redan gjort det och tack på förhand, ifall du ännu ej hunnit med detta.
Dessutom, TACK för att du kvarstår, som medlem i SK0HB!

Dagordning:
§1 Årsmötet öppnas

§2 Fråga om mötet stadgeenligt utlysts och behörighet att fatta bindande beslut

§3 Godkännande av dagordning

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§5 Val av två justeringsmän

§6 Godkännande av styrelsens årsberättelse

§7 Godkännande av styrelsens ekonomiska årsredogörelse

§8 Revisionsberättelse

§9 Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

§10 Val av ny styrelse:
Styrelse samt ledamöter, enligt årsmötet den 28/2 2017:
Ordförande SM0BYD Hans Löf
Kassör SA0BFW Wittich von Zedtwitz-Liebenstein
Sekreterare SM0BYD Hans Löf
Ledamot SM5AKP Esko Antikainen
Ledamot SM0DMZ Björn Lengquist
Revisor SM0SYP Per Rickander
Revisorsuppleant SM0RPG Fredrik Berthelius

§11 Fastställande av budget för verksamhetsåret

§12 Motioner

§13 Övriga frågor, endast diskussion

§14 Mötet avslutas.

________________________________________________________________________________________

6/3: Inget program bestämt
13/3: Inget program bestämt
20/3: Inget program bestämt
27/3: Inget program bestämt

3/4: Inget program bestämt
10/4: Inget program bestämt
17/4: Inget program bestämt
24/4: Inget program bestämt

________________________________________________________________________________________


14/2: Anlände ARRL:s QST för februari månad 2018. BYD tager med sitt ex till klubben den 20/2.
________________________________________________________________________________________
30/1: samlades 14 av oss på restaurang Nygammalt, Midsommarkransen för en traditionsenlig januarimiddag;
som alltid smakrik och i sedvänligt mycket trevligt sällskap!
Tack till dig, du som hade möjlighet att komma! /73+88 Hasse BYD

 

23/1:

VI TÄNKER PÅ OCH GRATULERAR KRISTINA, PÅ FÖDELSEDAGEN,
den 23/1 2018!!! hatten av!!! Puss och kram!
En speciell gratulationsinsats, på plats i Bromsten, om f.m. gm Hasse/BYD 2/1: Året inleddes med tårtkalas, generöst bjudet av Perra PAG, för vilket kvällens församling om 12 tackade så hjärtligt!
QST:s januarinummer från ARRL anlände förra veckan och finns nu i shacket för studium.

________________________________________________________________________________________