_________________________________________________________________________________________

Årsavgift i SK0HB är 250:00 och vårt plusgirokonto är: 58 43 59 – 4.
TACK på förhand!


/För SK0HB 161 och MÅ VÄL! Hasse/BYD
_________________________________________________________________________________________

Här, enligt kartan nedanför, befinner sig SK0HB.
Adressen är c/o

Eklundshovsvägen 22
146 38 Tullinge

...Väl mött igen!

SK0HB

gm Hassse SM0BYD
ordf. & sekr.
_________________________________________________________________________________________
SK0HB

Klubbmöte, varje helgfri tisdag,
med början kl. 18.00 SNT.

Vanligtvis är Hasse BYD på plats mellan kl 15 och 16SNT. Vid frågor, slå en signal till mobilen.
________________________________________________________________________________________

Det finns många olika dokumentärfilmer på lager, för någon kommande tisdag, bl.a. en svensk dokumentär om
Volvo från 1927 till 2002, ifall konferensrummet är tillgängligt när vi träffas.


________________________________________________________________________________________


Passa nu på att ha det riktigt mysigt, när BYD flyr fältet...

Det börjar närma sig tid för att fortsätta med förberedelserna för antennuppsättning, där Göran och Micke skall svetsa gångjärn i botten av masten
samt tillverka en stabil bottenplatta. Staglina inhandlad.

29/6: Inga särskilda aktiviteter noterade. Glädjande mellan 12-15 deltagara varje tisdagsträff.

11/4:Konstateras att det blir några lugna sköna BYD-fria veckor. Densamme har denna afton också inbetalat registreringsavgift för vårt loggprogram,
UcxLog (DL7UCX) €25.

4/4
: Sedvänlig samling kring fikabordet, med ivriga diskussioner och med CLS och YJR på reparationshumör. F.n. i slutfasen med en FRO-rigg.

Aprilnumret av QTC finns i klubblokalen.

Ett speciellt varmt tack riktas till dig bengt YJR, som hade vänligheten skänka klubben ett soffbord, för shacket.

Vi är i behov av en liten kyl/frys så, ifall du har något tips, v.v. dela med dig, så löser vi nog även den saken.
73/88 Hasse BYD
________________________________________________________________________________________

8/3: Nu finns årsmötesprotokollet av den 28/2 2017 tillgängligt, under fliken REDOVISNING via indexsidan.

7/3: Inget specifikt program men iaf nedanstående special, som följande fick smaka på: BYD, YJR, AKP, XD & Kristina, Per-Arne, CHH, CLS, DMZ,
Det är ju faktiskt
PUNSCHRULLENS DAG.....den 7 mars!

Vad detta innebär för den SK0HB-medlem, som dristar sig till att närvara vid kaffet...gm BYD:s försorg, naturligtvis:

2/3: Anlände såväl QTC, som QST till Rotan och BYD. Tidningarna kan finns på klubben för studium eller hemlån, fr.o.m. den 7:e ds. /BYD ________________________________________________________________________________________


SK0HB Botkyrka Radio Amatörer

SK0HB:s Årsmöte 2017.
28 februari 2017 . Tid: kl 19:00
Plats: Klubblokalen, c/o biograf sländan, Eklundshovsvägen 22,
146 38 Tullinge.
Röstlängd vid årsmötet, imponerande 17st. TACK för att du kunde komma; YHL, BYD, YJR, AKP, XD, Kristina, BFW, GYX,
DMZ, SYP, UIE, BQG, CHH, CLS, FMU, KSJ, Per-Arne. Imponerande!
(Beklagar, Per HEP, att du råkade vara en dålig människa....)

Ovan, sitter församlingen relativt andäktig samt förväntansfull och hoppas årsmötespunkterna snart är genomgångna så att de, dagen
till ära, av BYD inhandlade samt framdukade fettisdagsbullarna, så snart som möjligt kan begynna inmundigas till en kopp java.
Fr. v.:DMZ, BFW, BQG, CHH, UIE, CLS, Per-Arne, GYX, SYP, FMU, YHL,KSJ, YJR, Kristina, XD & AKP. (Foto: BYD)


Årsmötet genomfördes sålunda smidigt och BFW Wille:s sedvanligt imponerande ekonomiska redovisning rönte, likt tidigaare, stor
och välförtjänt uppskattning.
Enligt dagordningen,
§10 Val av ny styrelse:
Omval av styrelse samt ledamöter, för verksamhetsåret 2017, enligt årsmötet:
Ordförande SM0BYD Hans Löf
Kassör SA0BFW Wittich von Zedtwitz-Liebenstein
Sekreterare SM0BYD Hans Löf
Ledamot SM5AKP Esko Antikainen
Ledamot SM0DMZ Björn Lengquist

Revisor SM0SYP Per Rickander
Revisorsuppleant SM0RPG Fredrik Berthelius

Vi tackar så mycket för förtroendet!
Enligt motion inlämnad av Hasse BYD, med rekommendation att utse Göran YHL till hedersmedlem i SK0HB,
i december tillstyrkt av styrelsen, bifölls av årsmötet och överlämnades till Göran ett hedersmedlemsdiplom,
till kraftiga applåder.
Det snygga diplomet f.ö. framställt av Sten BQG! Stort tack!/BYD
Framkom under kvällen frågan om klubbvärd samt stationsföreståndare. Den förra posten, har väl sedan aug. 2008 uppfyllts
av BYD, varför, med eller utan denna titel, densamme fortsätter denna gärning. T.v. tager BYD på sig även rollen, som
stationsföreståendare.
Fram till dess någon ivrigt anmäler sitt intesse.

Vår verksamhet fortlöper sålunda, som tidigare...

Efter årsmötets avslutande överräckte Sten BQG en gåva till ordf. Hasse BYD, med tack för hittillsvarande insatser.
För denna generösat vänliga gest, ber så densamme att få ödmjukt buga och tacka.
En mycket fin gest och väldigt uppskattad, Sten! TUSEN tack!


Avslutades därefter aftonen med en av BYD sammanställd DVD, med klipp från YouTube; trailern till paralympics 2016 i Rio
(brittiska CH4), ur Dean Martin Show, D.M. med Ken Lane at the piana & Foster Brooks med "The Airline Pilot," följt av ett
antal klipp från mitten av 50-talet till 2015, från Kungliga Södertörns Flygflottilj, F18 Tullinge.
(Ifall intresse framkommer, finns fler klipp att överföra till DVD för att visas...)
_________________________________________________________________________________________
24/1: Till vår lcykade invigningsmiddag, för SK0HB:s nya hemvist, var 37 anmälda och vi blev slutligen 36! Imponerande!
Ett mycket stort tack för den suvräna middag, du Sten BQG hade vänligheten att planera och anskaffa, som inledningsvis
skapade en fantastisk afton/kväll! Närvarande möttes med en alkoholfri och bubblande välkomstdrink. Tack igen Sten, för
att du lyckades övertala familjens charmiga unga damer till denna servering.

Tack Sten BQG, Per-Arne och Ulla-Christine för assistans med att förbereda med dukning etc. Tack Sten BQG för din
ovärderliga hjälp även med att städa efter middagen.

Tack till dig Fredrik RPG för att du hade vänligheten dokumentera. BYD pysslar med genomgång av bilderna...

Tack Igge, för att du tog hand om disken!

Kvällen avlöpte enligt meddelat program samt meny.
Den, som bonus utLöfade filmen WINDJAMMER (den berömda Cinemiraclefilmen (den enda), årgång 1958), visades
i biosalongen och upplever BYD ha blivit uppskattad. Samtliga fick även en kopia av originalprogrammet, från "VP" Vinterpalatset
i Stockholm. Den hade där premiär den 4 september 1958 och visades för fullsatt salong under 20 månader. Filmen handlar om en
resa med det norska skolfartyget Christian Radich.
TACK Göran YHL!
_________________________________________________________________________________________

Något du absolut inte trodde, inte heller skribenter AKP och BYD är att, SK0HB:s hemsida
sedan mars 2012 (tyvärr har 1 1/2 års statistik försvunnit ut i cyerrymden), per den 7/1 2017
haft 27.578 besök. BYD är mycket positivt överraskad....

_________________________________________________________________________________________